Svällbandsmontage

Ett alternativ till fogmassa av både plastisk och elastisk typ är fogband. Fogband används till tätning av dilationsfogar, fönster och dörrar samtidigt som det är diffusionsöppet så att eventuell fukt från huset kan ta sig ut. Fogband är en svällande produkt med klistrande vidhäftning. Det skall dimensioneras korrekt för att upprätthålla sin funktion av täthet.