Stora rörelsefogar för infrastruktur och industri

Rörelsefogens uppgift oavsett storlek är att ta upp rörelse mellan byggnadselement pga temperatur, vind, markrörelser och belastningsvariationer. Alla material har olika egenskaper och våra rörelsefogar ser till att de kan samverka med bibehållen täthet och utseende.

Vid stora byggnader kan det vara en utmaning att skapa fogar av gängse fogmaterial som kan ta upp de rörelser som skapas. Leverantörer som Emseal och Inpro levererar fogsystem av både mjukt och hårt material som möter de stora krav som kan uppstå vid tex jordbävning, vindbelastningar eller möten i stora byggnader mellan tex stål och betong. Materialen uppfyller både rörelse- och brandkrav. Infästning av produkt sker med epoxilimning eller mekaniskt.

Epoxiarbeten och produkterna kräver utbildning och certifiering för att genomföras på ett korrekt sätt. Både vad avser arbetssätt, arbetsmiljö och avfallshantering.

Länk:

https://www.inprocorp.com/

https://www.emseal.com/ 

Fogning av markbetong och parkeringshus

Platsgjuten markbetong används på vägar, gator, gångytor, industriytor och flygplatser. Det är ytor med hög belastning av vikt, klimat och kemikalier från fordon.

Markbetong har hög bärförmåga och slitstyrka. Rörelsen i materialet innebär att kontraktionsfogar och sammanhållningsfogar behöver skapas.

Rörelserna och belastningen på betongen kräver en mer slitstark och tålig fog. Fogentreprenören använder 2-komponents fogmassa anpassad för ändamålet som kan appliceras manuellt eller med maskin. Fogen är speciellt anpassad för stora temperatur och klimatvariationer, mekanisk belastning samt kemikaliebeständig.

Förutom fogning av gjuten markbetong lämpar sig detta för tex parkeringshus med prefabelement. En mycket slitstark och tålig fog med lång hållbarhet.

 

Länk:

https://www.saba-adhesives.com/en-us/