Epoxiarbete

Epoxifogning används för att få en tålig och stark fog vid keramiska beläggningsmaterial och är beständigt mot aggressivt vatten, kemikalier och fetter. Epoxifogning appliceras både på vägg och golv.

Användningsområden är:

  • Simbassänger med olika vattentyper – Vattnets strömning och vågbildning gör att vanlig mineralisk fogning av tex kakel och stengods gröps ur och vittrar. Epoxifogning är ett starkare alternativ med lång hållbarhet.
  • Industri – För förstärkning av fogar i bryggerier, textil-, pappers och läkemedelsindustri.
  • Reningsverk och tvättningsanläggningar med hög vattenbelastning.
  • Laboratorier – För utrymmen inom kemisk industri och batteriladdningsutrymmen.
  • Livsmedelsindustrin – i lokaler för livsmedelsframställning, storkök och mejerier.

Epoxiarbeten kräver utbildning och certifiering för att genomföras på ett korrekt sätt. Både vad avser arbetsprocess, arbetsmiljö och avfallshantering.