Fogkontroll och PCB-analys

Vi hjälper våra beställare och fastighetsägare med kontroll av fogar. En fog varar inte för evigt och är en viktig konstruktiv del i byggnaden för att täta och säkra. Vi analyserar orsak till skadad fog och föreslår åtgärd. Likaså kan äldre fogar innehålla miljöskadliga ämnen som tex PCB som ej längre är godkända och behöver saneras.