Betonginjektering

Vi är din pålitliga partner när det kommer till professionell betonginjektering och tätning av sprickor. Vi levererar högkvalitativa lösningar för att förbättra strukturell integritet och förhindra vattenskador i byggnader. Med vår expertis och avancerad teknik är vi här för att hantera dina behov och garantera långvariga resultat.


Betong, trots sin pålitliga hållbarhet, är inte immun mot åldrande. Sprickor och skador kan uppstå över tiden, och det är avgörande att vidta åtgärder för att bevara byggnadens långsiktiga livslängd. Sprickor i betong kan leda till minskad hållfasthet och potentiell skada i form av armeringskorrosion orsakad av karbonatisering och kloridinträngning. Det är därför viktigt att tidigt åtgärda och laga betongsprickor.

Vanliga problem som kan lösas med injektering inkluderar:

  • Vattenläckage vid golv och väggar.
  • Sprickor i betongen.
  • Otätheter i hissgropar och rörgenomföringar.
  • Fuktiga väggar och ytor.
  • Krympsprickor i grundläggningen.

 

Våra Tjänster

Betonginjektering: Vår erfarna personal använder toppmodern utrustning och material för att injektera betong och tätning i sprickor och skador, vilket stärker och skyddar byggnadens integritet.

Spricktätning: Vi specialiserar oss på att reparera och tätning av sprickor i betongstrukturer, vilket förhindrar vatteninträngning och framtida skador.

Strukturförstärkning: Vår expertis sträcker sig även till strukturförstärkning med betonginjektering, vilket ökar livslängden hos dina byggnader.

 

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig med betonginjektering och spricktätning, kontakta oss för en konsultation.