Membrantätning för rörelsefogar och sprickor

Membrantätning är en lösning för att foga samman och täta byggnadsdelar som är utsatta för vattentryck och rörelse. Fogen kan monteras i både nybyggnad och renovering. Membrantätningen består av ett membran som dimensioneras och limmas på plats med stark vidhäftning.

Membrantätning används till:

  • Konstruktionsfogar och statiska sprickor
  • Stora rörelsefogar – horisontellt och vertikalt samt vinklad installation.
  • Genomföringar med täthetskrav i tex källarväggar och bjälklag.
  • Körbanefogar – tätafogar i infrastruktur.
  • Anslutningsfogar mellan olika material.

Exempel på byggnadsdelar eller byggnader är:

  • Källare – tätning och rörelsefogar på både utsida och insida.
  • Dricksvattenreservoar – installation för dricksvattengodkänd tätning
  • Broar och tunnlar
  • Konstruktiva reparationer
  • Reningsverk

Epoxiarbeten och produkterna kräver utbildning och certifiering för att genomföras på ett korrekt sätt. Både vad avser arbetssätt, arbetsmiljö och avfallshantering.

Den här webbplatsen använder cookies för att kunna tillhandahålla alla funktioner för bästa prestanda under ditt besök.
Genom att stanna kvar på webbplatsen godkänner du användning av cookies.