Membrantätning för rörelsefogar och sprickor

Membrantätning är en lösning för att foga samman och täta byggnadsdelar som är utsatta för vattentryck och rörelse. Fogen kan monteras i både nybyggnad och renovering. Membrantätningen består av ett membran som dimensioneras och limmas på plats med stark vidhäftning.

Membrantätning används till:

  • Konstruktionsfogar och statiska sprickor
  • Stora rörelsefogar – horisontellt och vertikalt samt vinklad installation.
  • Genomföringar med täthetskrav i tex källarväggar och bjälklag.
  • Körbanefogar – tätafogar i infrastruktur.
  • Anslutningsfogar mellan olika material.

Exempel på byggnadsdelar eller byggnader är:

  • Källare – tätning och rörelsefogar på både utsida och insida.
  • Dricksvattenreservoar – installation för dricksvattengodkänd tätning
  • Broar och tunnlar
  • Konstruktiva reparationer
  • Reningsverk

Epoxiarbeten och produkterna kräver utbildning och certifiering för att genomföras på ett korrekt sätt. Både vad avser arbetssätt, arbetsmiljö och avfallshantering.