Kolfiberarmering Växjö

Kolfiberarmering i Växjö är ett smidigt sätt att förstärka byggnader och konstruktioner. Vi förstärker betong, murverk, stål och trä. Kolfiber är ett lätt och starkt material och kan i många fall på ett smidigt sätt ersätta andra förstärkningsmetoder. Kolfiberarmering i Växjö är en prisvärd lösning med kort installationstid.

Byggnader förändras och möjligheten att förbättra den konstruktiva förmågan kan skapa nya affärsmöjligheter och förlängd och ändrad användning. Ett bjälklag kan ta större laster, pelare kan förstärkas för att lägga till ytterligare en våning, håltagningar för installationer vid ombyggnader möjliggörs och broar kan repareras och förbättras för ökad last. Användningsområdena är många och bidrar till ett hållbart byggande och förvaltning.

Kolfiber har länge använts för avancerade konstruktioner inom tex fordonsindutrin för ökad styrka och lägre vikt. Materialet vi använder för byggnader är av samma typ. Det är tunt och starkt och appliceras med lim. Det betyder att förstärkningen endast är några millimeter tjock och påverkar tex inte befintlig rumshöjd. Ofta kan installationen utföras med befintliga installationer på plats.

Exempel när kolfiberarmering kan användas för att förstärka och förbättra bärighet och ta ökad last:

  • Håltagningar
  • Pelare
  • Balkar
  • Bjälklag och tak
  • Dörröppningar och portar