Fogning Halmstad

Fogning i Halmstad är en del av vad vi gör och entreprenörer är vad vi är – därav Fogentreprenören. Byggfog är samlingsnamnet för all sorts fogning i byggnader och fogen syftar till att vara en integrerad konstruktiv och estetisk del av byggnaden.

Vi har mångårig erfarenhet av alla sorters fogningar i Halmstad.

Dilatationsfog

I dagligt tal Dilfog, är en mjukfog vars syfte är att ta upp rörelse och täta mellan byggnadselement. Ofta är det fråga om prefabfogning eller mjukfog i tegelfasader. Betydelsefullt är att fogen blir konstruerad på rätt sätt så att elasticitet uppstår och att vidhäftning på intilliggande ytor är god.

Stenfogning

Mjukfogning av fasader, trappor, golv och övriga ytor av natursten där mineralisk fog inte är en lösning för att ta upp rörelser av byggnader, vind och temperatur.

Golvfog

Mjukfogning av rörelsefogar i bjälklag och anslutningsvinklar vid golv.

Fönsterfogning

Fönster kan fogas på både insida och utsida. Fogen på insidan skall vara diffusionstät för att motverka fuktvandring genom väggenskonstruktion. Fönsterfogen kan utföras som dold eller synlig så den även har en estetisk funktion. Fogas fönster från utsida så ersätter den ofta plåt och skall då motverka att fukt tränger in från utsidan.

Dörrfogning

Dörrar kan fogas på både insida och utsida. Fogen på insidan skall vara diffusionstät för att motverka fuktvandring genom väggenskonstruktion. Dörrfogen kan utföras som dold eller synlig så den även har en estetisk funktion. Fogas dörrar från utsida så ersätter den ofta plåt och skall då motverka att fukt tränger in från utsidan.

Estetisk fog

Detta är fogningens finlir och syftar till att dölja glipor och spalter som uppstått. En väl genomförd estetisk fog kan ofta vara pricken över i som sammanför allt till en fin och väl genomförd helhet. Toleranserna i byggandet är varierande och i mötet mellan väggar, tak och golv och byggnadsdelar som tex partier, fönster, foder, kök uppstår glipor som behöver täckas.

Det finns en mängd olika typer av fog och färger som kan användas för att fogen skall vara så integrerad och osynlig som möjligt.

Sanitärfog

Sanitärfog används som anslutningsfog vid inredning, golv-, tak- och väggvinklar i badrum och kök. Syftet med sanitärfogning är förutom att vara estetisk och täcka glipor och spalter att förhindra vattenskador, mögel- och bakterietillväxt. En annan benämning för sanitärfog är våtrumsfog.

Fogtätning

Fogtätning innebär att täta ett icke önskat utrymme, spalt eller spricka som uppkommit genom bristande passning. Det kan vara för att förhindra fukt-, luft- eller ljudläckage. Val av material och utförande är viktigt för att få en beständig tätning. Vi rådger er gärna om fogtätningar för att det skall bli rätt lösning som håller.

Ljudtätning

När ljudkrav enligt BBR skall upprätthållas tex mellan rum behöver byggnadsdelar ljudtätas. Det kan tex gälla mellanväggar, genomföringar, dörrar, fönster och partier. Fogen kan kompletteras med drevning för att förbättra funktionen.