​Brandtätning

För att förhindra en brand att sprider sig i en byggnad, är det viktigt att dörrar, håltagningar och genomföringar av olika slag tätas på ett korrekt sätt. 

Brandtätningen förhindar inte bara eld och rök att sprida sig i byggnaden, den gör också att tiden för utryming maximeras​

Våra montörer har rätt utbildning och lång erfarenhet av brandtätningar, vår kunskap Er trygghet!

Kontakta oss

Våra öppettider:

07.00-16.00​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

logo_sfr_grey-transparent
​Vi är anslutna till SFR och arbetar utifrån deras värderingar, med krav på miljömedvetenhet, kvalitetskrav på arbete och material, samt utbildning av medarbetare.​

Kontakta oss

Skicka e-mail

FÖRETAG

Fog Entreprenören i Vintrie AB

Org.nr.: 5564458791

Adress

Pyrusgatan 7

21232 Malmö

REFERENSER