Denna del av hemsidan kräver att ni har Adobe Flash Player installerat på datorn
Klik her for at hente dette
  Sök
Skriv ut

PCB-sanering

Vad är PCB?

PCB-produkter är tillverkade kemikalier i form av vätskor/vaxartade ämnen som är mycket svårnedbrytbara och svårantändliga. De är kroniskt giftiga för människor och djur. PCB-produkterna har hormonstörande inverkan och kan störa utveckling och immunförsvar. Detta i kombination med att de kan anrikas i livsmedel som fet fisk, kött, mjölk och ägg, gör att de finns med i EU-regler och internationella överenskommelser med syfte att förhindra att de kommer ut i miljön.

PCB i byggnader
  • Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)
  • Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.
  • Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.
Tidplan för sanering av byggnader
  • Industribyggnad byggd/renoverad 1956–1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1956–1969 ska vara sanerad senast 30 juni 2014
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1970–1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016
 
Vi på Fogentreprenören ombesörjer inte bara PCB inventeringen, utan även sanering och återfogning, kort sagt vi är en totalleverantör!
 
 
 
Våra sanerings referenser är bla: HSB i Malmö, Trelleborg, Karlskrona och Kalmar samt Riksbyggen, Skanska, Ystadbostäder, Lundahem, MKB, Sjöbo Kommun m.fl.
 
 
 
 
Sedan vi började med PCB-sanering har vi sanerat ca 320 000 lpm PCB-haltiga fogmassor. Givetvis har vår personal genomgått erforderlig utbildning hos SFR.