Denna del av hemsidan kräver att ni har Adobe Flash Player installerat på datorn
Klik her for at hente dette
  Sök
Skriv ut
För att förhindra en brand att sprider sig i en byggnad, är det viktigt att dörrar, håltagningar och genomföringar av olika slag tätas på ett korrekt sätt.
Brandtätningen förhindar inte bara eld och rök att sprida sig i byggnaden, den gör också att tiden för utryming maximeras.
 
Våra montörer har rätt utbildning och lång erfarenhet av brandtätningar, vår kunskap Er trygghet!